สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
สัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนโดย admin   
13 ม.ค. 2013 09:57น.

 

 

 พันเอกศิริพงศ์   โตมั่งคั่ง

สัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 13 ม.ค. 2013 12:08น. )
ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือก
เขียนโดย admin   
14 ก.พ. 2009 16:26น.

 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี๒๕๕๖


              ด้วยในเดือน เมษายน ของทุกปี เป็นเดือนของการคัดเลือก/ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ ซึ่งในปี ๒๕๕๖ จังหวัดฉะเชิงเทราจะดำเนินการตรวจเลือกฯ  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน (วันที่ ๖ เม.ย. หยุดเนื่องในวันจักรี) ผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ คือ

๑. ทหารกองเกิน อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕ )

๒.ทหารกองเกิน อายุ ๒๒ ถึง ๒๙ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๔ ) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้น  ไม่ว่ากรณีใดๆ

๓.นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาจะได้รับการผ่อนผันตามกฎกระทรวงฯ  บุคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไปรับหมายเรียกฯ ( แบบ สด. ๓๕ ) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร และไปเข้ารับการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกคือ


             ๑.  ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙)
             ๒.  หมายเรียกฯ ( แบบ สด.๓๕ )
             ๓.  บัตรประจำตัวประชาชน
             ๔   ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12 ม.ค. 2013 21:32น. )
ยินดีต้อนรับ
เขียนโดย สิบเอกกิตติกร โรจนนาค   
06 ก.พ. 2009 11:51น.

    ImageImageImage

              สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรายินดีต้อนรับ
  

เขียนความคิดเห็น (0ความคิดเห็น)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 22 เม.ย. 2010 15:06น. )
ข้อมูลเพิ่มเติม...
หน่วยสัสดีอำเภอ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
หน่วยสัสดีอำเภอบางคล้า
หน่วยสัสดีอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
หน่วยสัสดีอำเภอบางปะกง
หน่วยสัสดีอำเภอบ้านโพธิ์
หน่วยสัสดีอำเภอพนมสารคาม
หน่วยสัสดีอำเภอราชสาส์น
หน่วยสัสดีอำเภอสนามชัยเขต
หน่วยสัสดีอำเภอแปลงยาว
หน่วยสัสดีอำเภอท่าตะเกียบ
หน่วยสัสดีอำเภอคลองเขื่อน
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยกเว้น/ผ่อนผันในการตรวจเลือก
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและปลดจากกองประจำการ
ตรวจสอบการลงบัญชีทหารกองเกิน
กรณีแสดงคุณวุฒิแต่ไม่ได้เขียนคำขอสิทธิลดวันราชการ
จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไปออนไลน์